KOULUTUS JA LUENNOINTI

Ota yhteyttä, kun suunnittelet työntekijöillesi tai asiakkaillesi palkkahallintoon liittyvää koulutusta. Yhteystietoni löytyvät sivun alalaidasta.

Olen ollut kouluttamassa lukuisissa koulutustilaisuuksissa ja laajoissa koulutusohjelmissa. Olen ollut myös suunnittelemassa kyseisiä koulutustilaisuuksia. Koulutus on mahdollista räätälöidä tilaajan tarpeen ja toiveiden mukaisesti.  Koulutus voi olla yksittäinen luento tai laaja koulutuskokonaisuus.

Koulutus sisältää myös aina laadukkaan ja kattavan koulutusmateriaalin. Koulutukseen voi sisältyä myös harjoitustehtäviä tai lopputentti.

Palkka- ja henkilöstöhallinnossa työskentelevät tarvitsevat jatkuvaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työtehtävien asettamia vaatimuksia. Olen kohdistanut koulutustarjontani kolmelle erityyppiselle asiakasryhmälle:

 1. ajankohtaiskoulutus
 2. peruskurssit ja koulutusohjelmat
 3. syventävät kurssit.

Ajankohtaiskoulutus vuodenvaihteessa on lähes välttämätöntä, koska palkkahallintoon vaikuttavat muutokset tulevat yleensä voimaan vuoden vaihteessa. Sen sijaan lain säännökset, työehtosopimusten määräykset ja oikeuskäytäntö voivat muuttua myös kesken kalenterivuoden.

Peruskoulutus on suunnattu juuri aloittaneille tai muutamia vuosia työskennelleille palkanlaskijoille ja työsuhdeasioita hoitaville. Kurssit sopivat myös pientyönantajille tai ensimmäistä työntekijää palkkaaville.

Syventävä koulutus on tarkoitettu kokeneille asiantuntijoille ja osaksi vaativia koulutusohjelmia.

Luentojen aiheita

 • Vuosilomalaki
 • Työaikalaki ja työaikapankki
 • Osa-aikatyö
 • Sairausajan palkka ja osasairauspäiväraha
 • Perhevapaat
 • Työsuhteen päättyminen ja lomautustilanteet palkkahallinnossa
 • Palkanlaskenta; tuntipalkat, urakkapalkat ja kuukausipalkat
 • Luontoisedut, henkilökuntaedut
 • Tulos- ja voittopalkitsemisjärjestelmät
 • Työnantajan kuittausoikeus
 • Ulosottopidätys
 • Matkakustannusten korvaukset
 • Työnantajan sosiaaliturvamaksu
 • Sosiaalilainsäädäntö palkkahallinnossa; työntekijän eläkelaki, sairausvakuutuslaki, työttömyysturvalaki, tapaturmavakuutuslaki, ryhmähenkivakuutus
 • Työstä tai työntekijästä aiheutuvat kokonaiskustannukset.

Koulutustilaisuuksia

 • Ennakkoperintä-päivät, EK-Tieto Oy
 • Työnantajaliittojen järjestämissä koulutuksissa
 • JTO:n (nyk. MIF) PHL-päivät ja HR-syyspäivät
 • YritysAkatemian koulutuksissa
 • Taloushallintoliiton koulutuksissa
 • Eduhouse Oy:n koulutuksissa
 • Opinahjon koulutuksissa
 • Suomen palkkakeskuksen koulutuksissa
 • Kauppakamarien koulutuksissa
 • Ohjelmistotalojen koulutustilaisuuksissa
 • Palkanlaskentapalvelua tarjoavien yritysten koulutuksissa
 • Palkanlaskennan koulutuskokonaisuus (entinen SanomaPron koulutusohjelma nyk. Talentum)
 • Diplomipalkanlaskijan tutkinto (Johtamistaidon opisto JTO, nyk. MIF)

 

 

Antti Kondelin

 

 

Ps. Työnantaja saa verotuksessa ylimääräisen koulutusvähennyksen työntekijän ammatillisesta koulutuksesta, kun koulutus perustuu etukäteen laadittuun koulutussuunnitelmaan. Olen kouluttanut myös koulutusvähennyksestä ja koulutuskorvauksesta, joten osaan neuvoa koulutusvähennyksen tekemisestä ja henkilöstösuunnitelman sisällöstä.