View Post

PALKKAKONSULTOINTI

Olen Antti Kondelin ja tarjoan työnantajille palkkahallinnon konsultointipalveluja.

Toiminta-ajatukseni on oikeansuuruinen palkka oikeaan aikaan. Palkanlaskennassa on noudatettava työlainsäädäntöä, työehtosopimuksen määräyksiä ja työsopimuksen ehtoja. Palkanlaskennassa on eräpäivään mennessä tehtävä päätös, maksetaanko kyseinen palkkaerä ja kuinka se palkkahallinnossa käsitellään, vaikka normeista tai oikeuskäytännöstä ei yksityiskohtaista vastausta löydy.

Olen toiminut palkkahallinnon konsulttina omaan lukuuni heinäkuusta 2013 alkaen. Sitä ennen työskentelin yli 10 vuotta palkkahallinnon asiantuntijana Elinkeinoelämän keskusliitossa Työmarkkinat-vastuualueella. EK:n tai oikeammin sen edeltäjän TT:n palvelukseen siirryin vuonna 2003 Verohallinnosta, jossa työskentelin yli 15 vuotta viimeksi ylitarkastajana.  Verohallinnossa tehtäviini kuuluivat työnantajasuoritukset ja ennakkoperintä.

Elinkeinoelämän keskusliitossa ylläpidin palkkahallintoa koskevia internetsivuja. Vastaavat internetsivut ovat jatkossa saatavana palkanlaskijanopas.fi-sivustolta. Vuoteen 2003 asti olen laatinut useita työnantajasuoritusten ohjeita Verohallinnon sivuille. Olen myös ylläpitänyt lukuisia vuosi-ilmoituslomakkeita.

Olen ollut jollakin tavalla mukana useimmissa palkkahallintoon liittyvissä uudistuksissa viimeisten 20 vuoden aikana. Minulla on myös ainutlaatuinen määrä erilaista suunnittelu- ja tausta-aineistoa, joista usein löytyy vastaus kysymykseesi. Laajan yhteistyöverkostoni avulla minun on helppo tehdä selvityksiä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Antti Kondelin

 

View Post

KOULUTUS JA LUENNOINTI

KOULUTUS JA LUENNOINTI

Ota yhteyttä, kun suunnittelet työntekijöillesi tai asiakkaillesi palkkahallintoon liittyvää koulutusta. Yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta.

Olen ollut kouluttamassa lukuisissa koulutustilaisuuksissa ja laajoissa koulutusohjelmissa. Olen ollut myös suunnittelemassa kyseisiä koulutustilaisuuksia. Koulutus on mahdollista räätälöidä tilaajan tarpeen ja toiveiden mukaisesti.  Koulutus voi olla yksittäinen luento tai laaja koulutuskokonaisuus.

Koulutus sisältää myös aina laadukkaan ja kattavan koulutusmateriaalin. Koulutukseen voi sisältyä myös harjoitustehtäviä tai lopputentti.

Palkka- ja henkilöstöhallinnossa työskentelevät tarvitsevat jatkuvaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työtehtävien asettamia vaatimuksia. Olen kohdistanut koulutustarjontani kolmelle erityyppiselle asiakasryhmälle:

 • ajankohtaiskoulutus
 • peruskurssit
 • syventävät kurssit.

Ajankohtaiskoulutus vuodenvaihteessa on lähes välttämätöntä, koska palkkahallintoon vaikuttavat muutokset tulevat yleensä voimaan vuoden vaihteessa. Sen sijaan työehtosopimusten määräykset ja oikeuskäytäntö voivat muuttua myös kesken kalenterivuoden. Peruskoulutus on suunnattu juuri aloittaneille tai muutamia vuosia työskennelleille. Syventävä koulutus on tarkoitettu kokeneille asiantuntijoille ja osaksi vaativia koulutusohjelmia.

Luentojen aiheita

 • Vuosilomalaki
 • Työaikalaki ja työaikapankki
 • Osa-aikatyö
 • Sairausajan palkka ja osasairauspäiväraha
 • Perhevapaat
 • Työsuhteen päättyminen ja lomautustilanteet palkkahallinnossa
 • Palkanlaskenta; tuntipalkat, urakkapalkat ja kuukausipalkat
 • Luontoisedut, henkilökuntaedut
 • Tulos- ja voittopalkitsemisjärjestelmät
 • Työnantajan kuittausoikeus
 • Ulosottopidätys
 • Matkakustannusten korvaukset
 • Työnantajan sosiaaliturvamaksu
 • Sosiaalilainsäädäntö palkkahallinnossa; työntekijän eläkelaki, sairausvakuutuslaki, työttömyysturvalaki, tapaturmavakuutuslaki, ryhmähenkivakuutus

Koulutustilaisuuksia

 • Ennakkoperintä-päivät, EK-Tieto Oy
 • Työnantajaliittojen järjestämissä koulutuksissa
 • JTO:n (nyk. MIF) PHL-päivät ja HR-syyspäivät
 • YritysAkatemian koulutuksissa
 • Taloushallintoliiton koulutuksissa
 • Kauppakamarien koulutuksissa
 • Ohjelmistotalojen koulutustilaisuuksissa
 • Palkanlaskentapalvelua tarjoavien yritysten koulutuksissa
 • Palkanlaskennan koulutuskokonaisuus (Talentum (entinen SanomaPron)
 • Diplomipalkanlaskijan tutkinto (Johtamistaidon opisto JTO, nyk. MIF)

Antti Kondelin

Ps. Työnantaja saa verotuksessa ylimääräisen koulutusvähennyksen työntekijän ammatillisesta koulutuksesta, kun koulutus perustuu etukäteen laadittuun koulutussuunnitelmaan. Olen kouluttanut myös koulutusvähennyksestä ja koulutuskorvauksesta, joten osaan neuvoa koulutusvähennyksen tekemisestä ja henkilöstösuunnitelman sisällöstä.